Vesijetin vuokrausehdot

HYVÄ TIETÄÄ VUOKRATESSA

  • 20€ lisähinnasta toimitamme vesijetin haluamaasi paikkaan kuopion läheisyydessä (1-20km)
  • Polttoaineena käytetään aina 98 E
  • Vuokraaja on vastuussa itseaiheutetuissa tilanteissa vuokraamansa laitteen vahingoista
  • Promilleraja on 0
  • Vuokraajalla tulee olla virallinen henkilöllisyystodistus
  • Mikäli haluat varmistua siitä, että saat vesijetin/vesijettejä tiettynä päivänä varaa se etukäteen, lunastamatta jätetty varaus laskutetaan, peruutukset ja rahapalautukset tilanteen mukaan.

Laite katsotaan läpi ja kuvataan tarvittaessa, ettei tule erimielisyyksiä mahdollisista korvausvelvoitteista. Vuokraaja on velvollinen seuraamaan laitteen varoitusvaloja, muita oheislaitteita ja toimimaan oman harkinnan mukaan, jotta isommat viat saadaan ennalta ehkäistyä. ¨

Mikäli pystytään todentamaan vuokraajan tahallinen piittaamattomuus, on vuokraaja velvollinen korvaamaan korjauksen täysimääräisenä. Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan laitteen omistajalle havaitsemistaan vioista välittömästi (ilmoittamatta jättämisestä voidaan periä 300 €) Vuokraaja on velvollinen palauttamaan laitteen vuokraajalle sovittuna aikana tai sop. mukaan. Mikäli laite ei palaudu sovittuna aikana on vuokraajalla madollisuus periä 100 €/jokainen alkava tunti.

Sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä, vuokraajalle on luovutettu laitteeseen tarkoitettu käyttöohje ja satamasta lähtö/paluu ohje, vuokraaja on velvollinen noudattamaan näitä.

Mahdollinen ajovirhe ja itse aiheutettu vahinko ovat aina vuokraajan omalla vastuulla. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle ja kolmannelle osapuolelle korjauksen(t) täysimääräisenä sekä vuokralleantajalle mahdolliset tulonmenetykset 2000€ asti (varaosien pitkien toimitusaikojen vuoksi). Vuokraaja vastaa itse omasta henkilökohtaisesta vakuuttamisestaan vuokrauksen aikana. Vesijetin vaurioituessa tai teknisenvian tullessa vuokrauksenaikana, pyritään sopimaan molempia osapuolia miellyttävä ratkaisu. Vuokranantaja ei välttämättä järjestä uutta korvaavaa laitetta, vaan keskeytys voidaan sopia rahallisena hyvityksenä. Mikäli vuokraaja itse on syyllinen keskeytykseen, raukeaa vuokranantajan vastuu.

Vuokraaja vastaa itse mahdollisista omista/aiheuttamistaan henkilövahingoista.