Moottorikelkan vuokrausehdot

Vuokrausehdot

Laite katsotaan läpi ja kuvataan tarvittaessa, ettei tule erimielisyyttä mahdollisista korvausvelvoitteista. Vuokraaja on velvollinen seuraamaan mittariston varoitus valoja, kelkan muita laitteita ja toimimaan oman harkinnan mukaan, jotta isommat viat saadaan ennalta ehkäistyä. Mikäli pystytään todentamaan vuokraajan tahallinen piittaamattomuus, on vuokraaja velvollinen korvaamaan korjauksen täysimääräisenä.

Mahdollinen ajovirhe on aina vuokraajan vastuulla, vuokraajalle korvattava summa voi olla maksimissaan kolari tilanteissa 1500 € (kaskovakuutus). Moottorikelkan vaurioituessa tai teknisenvian tullessa vuokrauksenaikana, pyritään sopimaan molempia osapuolia miellyttävä ratkaisu. Vuokranantaja ei välttämättä järjestä uutta korvaavaa laitetta, vaan keskeytys voidaan sopia rahallisena hyvityksenä. Mikäli vuokraaja itse on syyllinen keskeytykseen, raukeaa vuokranantajan vastuu.
Mikäli pystytään todentamaan vuokraajan tahallinen piittaamattomuus, on vuokraaja velvollinen korvaamaan korjauksen täysimääräisenä ilman maksimikattoa. (moottorikelkan veteen upotus / päihtyneenä ajaminen) Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan laitteen omistajalle havaitsemistaan vioista välittömästi (ilmoittamatta jättämisestä voidaan periä 300 €) Vuokraaja on velvollinen palauttamaan laitteen vuokraajalle sovittuna aikana tai sop. mukaan. Mikäli laite ei palaudu sovittuna aikana on vuokraajalla madollisuus periä 100 €/jokainen alkava tunti.

Moottorikelkan käyttöohje ja liikkeelle lähtövalmistelu

2-tahtinen moottorikelkka:

 • Tarkista, että moottorissa on 2-tahti öljyä (oik. sivuposken sisällä, heti ylhäällä)
 • Tarkista, että moottorikelkka ei ole jäätynyt kiinni maahan (nosta suksia ja telastoa)
 • Kun käynnistät moottorin, odota että MOOTTORIN LÄMMITYS teksti häviää näytöstä ennen liikkeelle lähtöä
 • Tarkista, että valot toimivat
 • Kiinnitä ”Turvakatkaisin” itseesi

4-tahtinen moottorikelkka:

 • Tarkista, että moottorikelkka ei ole jäätynyt kiinni maahan (nosta suksia ja telastoa)
 • Tarkista, että ajovalot toimivat

Käyttö

 • Moottorikelkalla saa ajaa vain niille tarkoitetuilla reiteillä ja jäällä
 • Seuraa moottorikelkan mittariston varoitusvaloja ja moottorilämpöjä
 • Turvakatkaisijan tulee olla kiinni kuljettajassa ajettaessa
 • Aja varovasti ja tutustu kelkan ominaisuuksiin vahingon välttämiseksi

Ajamisen lopettaminen

 • Jos olet kuormittanut kelkkaa paljon, anna kelkan jäähtyä hetki (n.1min)
 • Puhdista moottorikelkka mahdollisimman hyvin lumesta
 • Ota Turvakatkaisin/avain irti moottorikelkasta ja huolehdi siitä

Mikäli toimit yllä mainittujen ohjeiden vastaisesti, olet korvausvelvollinen rikkoutumistilanteessa.

Soita ja varmista jos joku askarruttaa p.0400-149599 AJ RSteam OY